Preses relīze

Par 2008. gada demogrāfiskās situācijas provizoriskajiem rezultātiem

Statistikas dati liecina, ka 2008. gada beigās Latvijas iedzīvotāju skaits būs 2 miljoni 261 tūkstotis jeb par 9,5 tūkstošiem mazāks nekā gada sākumā. Jaundzimušo skaits šogad pārsniegs 24 tūkstošus un būs par 1,1 tūkstoti lielāks nekā pirms gada.

Demogrāfisko situāciju raksturojošie statistikas dati par šī gada 10 mēnešiem un to vērtējums par novembra un decembra mēnesi ļauj prognozēt, ka jaundzimušo skaits šogad varētu būt 24,4 tūkstoši - aptuveni par 1130 bērniem jeb par 4,8% vairāk nekā iepriekšējā 2007. gadā.

2008. gadā dzimušo skaits būs gandrīz par 6 tūkstošiem lielāks salīdzinājumā ar 1998. gadu, kad dzimstības līmenis valstī bija pats zemākais visā pēckara periodā. Līdz ar dzimušo skaita pieaugumu palielinās arī dzimstības relatīvais rādītājs (dzimušie uz 1000 iedzīvotājiem) un tas varētu būt 10,9 salīdzinājumā ar 10,2 2007. gadā.

Augstāka dzimstība salīdzinājumā ar vidējo valstī būs četrās lielākajās pilsētās no septiņām un sešos rajonos no 26. Šī rādītāja atšķirības (augstākie un zemākie rādītāji) republikas pilsētās un rajonos attēlotas diagrammā.

Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2008. gadā (sagaidāmais) (Republikas pilsētas un rajoni ar augstākajiem un zemākajiem rādītājiem)

2008. gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu dzimstība būs pieaugusi sešās lielākajās pilsētās no septiņām (izņemot Rēzekni) un 24 rajonos no 26 (izņemot Kuldīgas un Ludzas rajonu).

Statistikas dati liecina, ka mirstība šinī gadā ir samazinājusies. Mirušo skaits 2008. gadā būs gandrīz par diviem tūkstošiem jeb par 5,2% mazāks nekā 2007. gadā. Ņemot vērā, ka valsts iedzīvotāju skaits samazinās, mirstības relatīvais rādītājs (mirušie uz 1000 iedzīvotājiem) samazināsies nedaudz lēnāk un būs 13,8 (2007. gadā - 14,5).

Zemāka mirstība nekā vidēji valstī būs sešās lielākajās pilsētās no septiņām (izņemot Jūrmalu) un astoņos rajonos no 26. Šī rādītāja atšķirības (zemākie un augstākie rādītāji) republikas pilsētās un rajonos attēlotas diagrammā.

Mirušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem 2008. gadā (sagaidāmais) (Republikas pilsētas un rajoni ar zemākajiem un augstākajiem rādītājiem)

Tā kā mirušo kopskaits vēl arvien pārsniedz jaundzimušo skaitu, iedzīvotāju skaits tā rezultātā 2008. gadā samazināsies par 6,9 tūkstošiem cilvēku salīdzinājumā ar 9,8 tūkstošiem 2007. gadā.

Latvijas iedzīvotāju skaitu samazināšanās virzienā 2008. gadā ietekmēja arī iedzīvotāju starpvalstu ilgtermiņa emigrācijas pārsvars pār imigrāciju. Provizoriskais 2008. gadā Latvijā uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz gadu no citām valstīm ieradušos personu skaits būs aptuveni 3,8 tūkst. cilvēku (par apmēram 0,3 tūkst. cilvēkiem vairāk nekā 2007. gadā), bet no valsts pastāvīgās dzīvesvietas maiņa nolūkā aizbraukušo personu skaits - ap 6,4 tūkst. (par 2,2 tūkst. cilvēkiem vairāk nekā 2007. gadā). Iedzīvotāju ilgtermiņa emigrācijas statistikā tiek parādītas tikai tās personas, kuras ir paziņojušas, ka izbrauc no valsts uz laiku ilgāku par 1 gadu vai arī uz pastāvīgu dzīvi. Divu pēdējo gadu skaitļu salīdzinājums liecina, ka 2008. gadā statistikā pilnīgāk uztverti ilgtermiņa emigranti.

Emigrācijas pārsvara pār imigrāciju dēļ valsts iedzīvotāju skaita samazinājums šogad varētu būt ap 2,6 tūkstošiem cilvēku (2007. gadā - 642 cilvēki).

Iedzīvotāju skaits migrācijas rezultātā pirmajos deviņos šī gada mēnešos pieauga tikai Jūrmalā (par 390 cilvēkiem), kā arī Jelgavas (246), Ogres (295) un Rīgas (3956) rajonā. Pārējās republikas pilsētās un rajonos migrācijas rezultātā tas samazinājās.

Pretēja tendence salīdzinājumā ar laikposmu kopš 2001. gada raksturo noslēgto laulību skaitu. Ja 2001. - 2007. gadā laulību skaits palielinājās no 9,3 tūkstošiem līdz 15,5 tūkstošiem jeb 1,7 reizes, tad 2008. gadā tiks noslēgtas tikai nedaudz pāri par 13 tūkstošiem laulību. Laulību skaita samazinājums var negatīvi ietekmēt dzimstību turpmākajos gados.

Mirstībai vēl arvien pārsniedzot dzimstību, kā arī sakarā ar iedzīvotāju emigrāciju, Latvijas iedzīvotāju skaits turpina samazināties. Gada beigās tas būs aptuveni 2 miljoni 261 tūkstotis jeb par 9,5 tūkstošiem mazāks nekā 2008. gada sākumā.

Sagatavojusi Sociālās statistikas departamenta
Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366900
Uldis Ušackis

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi