Preses relīze

Par demogrāfiskās situācijas izmaiņām Latvijā 2008. gadā

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie 2008. gada demogrāfiskās statistikas dati liecina, ka Latvijas iedzīvotāju skaits vēl aizvien turpina samazināties.

2009. gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 261 tūkstotis cilvēku jeb par 9,6 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2008. gadā bija 0,42 % salīdzinājumā ar 0,46 % 2007. gadā.

Dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu) iedzīvotāju skaits samazinājās par 7,1 tūkstoti, bet ilgtermiņa migrācijas rezultātā - par 2,5 tūkstošiem. 2008. gadā Latvijā no citām valstīm ieradās uz dzīvi 3465 cilvēki, bet uz pastāvīgu dzīvi citās valstīs pārcēlās 6007 cilvēki.

Dzimstība, mirstība, noslēgtās un šķirtās laulības Latvijā 2005. un 2007.–2008. gadā

 

2005

2007

2008

2008. gads procentos pret 2007. gadu

Noslēgto laulību skaits

12544

15486

12946

83,6

Uz 1000 iedzīvotājiem

5,5

6,8

5,7

83,8

Šķirto laulību skaits

6341

7403

6214

83,9

Uz 1000 iedzīvotājiem

2,8

3,3

2,7

81,8

Dzimušo skaits

21497

23273

23948

102,9

Uz 1000 iedzīvotājiem

9,3

10,2

10,6

103,9

Mirušo skaits

32777

33042

31006

93,8

Uz 1000 iedzīvotājiem

14,2

14,5

13,7

94,5

Mirušo zīdaiņu skaits

168

203

161

79,3

Uz 1000 dzīvi dzimušajiem

7,8

8,7

6,7

77,0

2008. gadā laulību skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu samazinājās par 16,4%, un to skaits uz 1000 iedzīvotājiem bija 5,7 (2007.gadā noslēgto laulību skaits uz 1000 iedzīvotājiem sasniedza augstāko rādītāju pēdējos 15 gados - 6,8). Pagājušajā gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu par 16% samazinājās arī šķirto laulību skaits.

2008. gadā turpināja pieaugt laulībā stājušos vidējais vecums - 34 gadi vīriešiem un 31 gads - sievietēm. Pirmo laulību vīrieši noslēdza vidēji 29, bet sievietes - 27 gadu vecumā.

Laulībā stājušos vidējais vecums Latvijā 2000., 2005. - 2008. gadā

Gads

Pavisam

Pirmā laulība

vīrieši

sievietes

vīrieši

sievietes

2000

32,0

29,5

26,9

24,9

2005

32,8

30,0

28,2

26,0

2006

33,0

30,4

28,4

26,3

2007

33,3

30,7

28,5

26,4

2008

33,5

30,9

28,8

26,7

Dzimušo skaits 2008.gadā bija 23,9 tūkstoši vai par 675 bērniem vairāk nekā 2007. gadā. Uz 1000 iedzīvotājiem dzimstības līmenis pieauga gandrīz par 4%. Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem bija augstākais rādītājs pēdējos 15 gados.

51,3% no dzimušajiem bija pirmie bērni ģimenē (2007.gadā - 52,1%). Otro bērnu īpatsvars jaundzimušo vidū 2008. gadā bija 33,3% salīdzinājumā ar 32,8% gadu iepriekš.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem summārais dzimstības koeficients (vidējais bērnu skaits, kas varētu piedzimt sievietei viņas dzīves laikā, saglabājoties attiecīgā gada dzimstības līmenim) 2008.gadā salīdzinājumā ar 2007. gadu pieauga par nepilniem 3% un bija 1,45. Pašlaik tas nedaudz pārsniedz pusi no lieluma (2,1 - 2,2), kas nepieciešams paaudžu nomaiņai.

Dzimstību raksturojošie rādītāji un to izmaiņu tendences Latvijā
2000., 2005. - 2008.gadā

Gads

Dzīvi dzimušo skaits uz 1000 sievietēm 15-49 gadu vecumā

Summārais dzimstības koeficients

2000

34,2

1,24

2005

36,4

1,31

2006

37,8

1,35

2007

39,5

1,41

2008

41,4

1,45

Jaundzimušā mātes vidējais vecums kopš 2000. gada pieaudzis par 1 gadu un 2008.gadā bija 28 gadi, bet mātes vidējais vecums, piedzimstot pirmajam bērnam, aizvadītajā gadā bija 25,6 gadi vai par 1,2 gadiem augstāks nekā 2000. gadā.

Mirušo skaits Latvijā 2008.gadā bija 31,0 tūkstotis vai par 2036 cilvēkiem mazāk nekā 2007.gadā. Mirstības vispārējais koeficients - 13,7 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem samazinājās par 5,5%.

Pirmajā dzīves gadā nomira 161 bērns. Salīdzinājumā ar 2007. gadu mirušo zīdaiņu skaits uz 1000 dzīvi dzimušajiem samazinājās gandrīz par ceturto daļu.

Pēc provizoriskiem aprēķiniem 2008.gadā dzimušo iedzīvotāju vidējais paredzamais mūža ilgums bija 72,7 gadi, tai skaitā vīriešiem - 67,2 gadi, sievietēm - 77,9 gadi, kas, salīdzinot ar 2007. gadu, gan vīriešiem, gan sievietēm pieaudzis par 1,4 gadiem.

Mirstības un mūža ilguma tabulu aprēķini liecina, ka, piemēram, vīriešu, kuri 2008.gadā sasnieguši 60 gadu vecumu, vidējais turpmākās dzīves ilgums ir 16 gadi, bet šo pašu vecumu sasniegušajām sievietēm - 22 gadi.

Kopējais iedzīvotāju skaits Rīgā šā gada sākumā bija 713 tūkstoši, un tas gada laikā samazinājās par 4,4 tūkstošiem. Aizvadītajā gadā piedzima 8,1 tūkstotis un nomira 9,6 tūkstoši rīdzinieku. Salīdzinājumā ar 2007.gadu dzimstība uz 1000 iedzīvotājiem Rīgā pieauga par 2,7%, bet mirstība samazinājās par 4,9%.

Iedzīvotāju skaita pieaugums 2008.gadā bija vērojams tikai Rīgas (5342 cilvēki), Ogres (291) un Jelgavas (132) rajonos, kā arī Jūrmalā (290).

Visaugstākie dzimstības rādītāji uz 1000 iedzīvotājiem bija Rīgas rajonā - 13,1 dzimušie, Jelgavā - 11,9, Ogres un Bauskas rajonā, kā arī Liepājā un Rīgā - 11 dzimušie, viszemākā dzimstība bija Krāslavas un Ludzas rajonā - 7 jaundzimušie uz 1000 iedzīvotājiem.

Ludzas, Krāslavas un Daugavpils rajonā bija visaugstākā mirstība (18 - 20 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem). Šāda situācija daļēji izskaidrojama ar lielāku gados vecāku iedzīvotāju īpatsvaru minētajos rajonos. Turpretī viszemākā mirstība bija Rīgas rajonā (11 mirušie uz 1000 iedzīvotājiem) un Jelgavā – arī 11. 2008. gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, mirušo skaits pārsniedza dzimušo skaitu gandrīz visās republikas pilsētās, izņemot Jelgavu (dzimušo skaits bija par 58 cilvēkiem lielāks nekā mirušo skaits), un gandrīz visos rajonos, izņemot Rīgas rajonu, kur pieaugums veidoja 370 cilvēku.

2009. gada I ceturkšņa dati liecina, ka mirstības samazinājuma tendence varētu saglabāties arī šogad (par 300 mirušiem mazāk nekā pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos). Dzimušo skaits ir par apmēram 500 bērniem mazāks nekā pagājušā gada pirmajos trīs mēnešos. Turpina samazināties noslēgto laulību skaits, kas 2009. gada pirmajos trīs mēnešos bija 1,4 tūkstoši, turpretī pagājušā gada pirmajā ceturksnī - 1,8 tūkstoši.

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366903
Elmīra Seņkāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi