Preses relīze

Par demogrāfisko procesu attīstību Latvijā 2009. gada pirmajā pusgadā

Centrālās statistikas pārvaldes dati (CSP) liecina, ka šogad samazinās gan dzimušo, gan arī mirušo skaits. Tāpat arī turpina sarukt iedzīvotāju skaits. Krituma tempi pēdējos gados kļuvuši lēnāki: 2007.gadā valsts iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,46%, 2008. gadā - par 0,42%. Pēc CSP aprēķina šā gada 1.jūlijā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 255 tūkstoši iedzīvotāju - par 5,8 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,3% mazāk nekā gada sākumā. Iedzīvotāju skaits dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) saruka par 4,2 tūkstošiem un starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā - par 1,6 tūkstošiem.

Galvenie demogrāfiskie rādītāji

2008. gadā

t. sk. 2008.
gada
1. pusgadā

2009.gada
1. pusgadā

2009. gada
1. pusgads
procentos pret 2008. gada
1. pusgadu

Noslēgto laulību skaits

12946

4594

3528

76,8

Uz 1000 iedzīvotājiem (aprēķinā uz gadu)

5,7

4,1

3,1

77,1

Dzimušo skaits

23948

12147

11140

91,7

Uz 1000 iedzīvotājiem (aprēķinā uz gadu)

10,6

10,7

9,9

92,1

Mirušo skaits

31006

15839

15390

97,2

Uz 1000 iedzīvotājiem (aprēķinā uz gadu)

13,7

14,0

13,6

97,6


Kopš 2002.gada Latvijā bija vērojama laulību skaita pieauguma tendence. 2007.gadā tika noslēgtas 15486 laulības, kas bija lielākais skaits kopš 1993. gada. 2008. gadā laulību skaits saruka par 16,4%. 2009. gada pirmajā pusgadā noslēgtas 3528 laulības, kas ir par 1066 laulībām mazāk nekā 2008.gada pirmajos sešos mēnešos. Laulību skaits šā gada pirmajos sešos mēnešos, salīdzinot ar 2008. gada pirmo pusgadu, samazinājies par 23%.

Jau vairākus gadus Latvijā bija iezīmējusies neliela dzimstības pieauguma tendence. 2008.gadā valstī bija augstākā dzimstība kopš 1994. gada - piedzima 23948 bērni. Šā gada pirmajos sešos mēnešos dzimušo skaits - 11140 - ir par 1007 bērniem jeb par 8,3% mazāks nekā 2008. gada pirmajā pusgadā.

Pēdējos gados stabilizējas sieviešu skaits fertilajā (15 - 49 gadi) vecumā. Ja kopš 2000.gada kopējais sieviešu skaits samazinājies par 5,2%, tad sieviešu skaits 15 - 49 gadu vecumā - ievērojami mazāk, tikai par 3,0%. Visaugstākie dzimstības rādītāji ir sievietēm 20 - 29 gadu vecumā. Šīs vecuma grupas sieviešu īpatsvars fertilā vecuma sieviešu kopskaitā pieaudzis no 27,2% 2000. gadā līdz 30,1% 2009. gada sākumā.

Noslēgto laulību un jaundzimušo skaits 2008. gadā
un 2009. gada 1. pusgadā pa mēnešiem


Ja salīdzina aizvadītā un šā gada noslēgto laulību un dzimušo skaita datus pa mēnešiem, redzams, ka tendences, kaut arī nedaudz zemākā līmenī, tomēr ir ļoti līdzīgas.

2008. gadā samazinājās iedzīvotāju mirstība - 31 tūkstotis mirušo jeb par 2 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā 2007. gadā. Arī šā gada sešos mēnešos mirušo skaits turpināja samazināties un bija 15,4 tūkstoši, kas ir par 449 cilvēkiem jeb par 2,8% mazāk nekā pagājušā gada attiecīgajā periodā.

Iedzīvotāju starptautiskās ilgtermiņa migrācijas statistika, ko CSP veido, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, liecina, ka 2009. gadā turpinās iedzīvotāju emigrācija no valsts. Pirmajā pusgadā no Latvijas uz citām valstīm ar mērķi apmesties tur uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu izceļojuši gandrīz trīs tūkstoši cilvēku jeb aptuveni tikpat cik 2008. gada pirmajā pusē.

Šā gada 1.jūlijā Rīgā dzīvoja 710,6 tūkstoši iedzīvotāju - par 2,4 tūkstošiem cilvēku jeb par 0,3% mazāk nekā gada sākumā. Iedzīvotāju skaits Rīgā dabiskās kustības dēļ (mirušo skaitam pārsniedzot jaundzimušo skaitu) samazinājās par 0,9 tūkstošiem un starpvalstu ilgtermiņa migrācijas rezultātā - par 1,5 tūkstošiem.

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366903
Elmīra Seņkāne

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi