Publikācija

Latvija desmit gados

Te sakopoti apskati par mūsu patstāvīgās Latvijas valsts nodibināšanos un viņas atsevišķo resoru pirmo desmit gadu darbību. Šie apskati rāda gaiši, ka mūsu valsts dažādās iestādes savā negarajā darbības laikā - desmit gados - savu darbu un pienākumu pildījušas ar lielu prieku, enerģiju un izturību, cīnīdamās reizē pastāvīgi, sevišķi daudz iesākas gados, ar dažādiem grūtumiem un trūkumiem un to pārspēšanu, papildinādamās un reformēdamās allaž savā sastāvā un darbības veidā.

Visu resoru darbības pārskati - arī to, kur tas nav sevišķi atzīmēts sastādīti attiecīgo resoru galveno vaditāju pārziņā un vadībā.

Krājumā nav ieņemta Iīdzi Iikumdevējas iestādes Saeimas darbība, jo tā par savu darbību izdos atsevišķu pārskatu. Pielikts beigās klāt tikai īss atskats uz viņas Kodifikācijas Nodaļu.

M. Ārons.

Rigā, 1928. g. 6. novembrī.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
384
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
-
Ieteikt