Kartes un telpiskie dati

Pastāvīgo iedzīvotāju skaita izmaiņas; 2000–2011

Dati telpiskajai analīzei un karšu veidošanai: 

1×1 km režģa pārklājums Latvijas teritorijai. 
Shapefile

Pastāvīgo iedzīvotāju skaits, dzimums un vecums 1×1 km režģa šūnās.
CSV 2000     CSV 2011

CSV datnes skaidrojums. 
PDF 2000     PDF 2011

Publicēšanas datums
Periods
Par 2011. gadu
Teritorija/mērogs
Latvija (1×1 km)
Ieteikt