Publikācija

Baltijas valstis pirms Otrā pasaules kara

Statistisko datu krājumā ievietota salīdzinoša informācija par pirmskara periodā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā notikušajiem procesiem tautsaimniecībā un situāciju sociālajā sfērā. Apkopotie dati aptver XX gadsimta 20. un 30. gadus, bet dažos gadījumos - arī XIX gadsimta beigas. Dati uzrādīti katras neatkarīgās valsts attiecīgo gadu robežās.
Krājums sagatavots sadarbībā ar Igaunijas Statistikas biroju un Lietuvas Statistikas departamentu.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
38
Periodiskums
Nav
Formāts
A4
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
-
Ieteikt