Galvenie rādītāji

Iedzīvotāju skaits un dabiskās kustības galvenie rādītāji pa mēnešiem

Pēdējo desmit gadu laikā visvairāk cilvēku miruši janvāra mēnesī, vismazāk – gada siltākajos mēnešos, savukārt dzimuši visvairāk vasarā– galvenokārt jūlijā, vismazāk - februārī un novembrī.

Visvairāk laulību pēdējo desmit gadu laikā noslēgtas vasarā – augustā un jūlijā, savukārt vismazāk – gada sākumā – janvārī, februārī un martā.

Dzimušo, mirušo skaits un dabiskais pieaugums

{ "query": [ { "code": "Rādītāji", "selection": { "filter": "item", "values": [ "BIRTH", "DEATH", "NATGROW" ] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/iedzskaits/isterm/IE010m.pxfalsestockchartBIRTH,DEATH,NATGROWdzimušie,mirušie,dabiskais pieaugumscolumn,column,linefalse,false,falsefalse,false,falsetrue IE010mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__isterm/IE010m.pxlv

Dzimušo skaits

Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto dzīvi dzimušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka dzimušo skaitā iekļauj daļu iepriekšējā mēnesī dzimušo, bet nav iespējams iekļaut visus konkrētajā mēnesī dzimušos, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam bērna dzimšanu reģistrē mēneša laikā. Nākamā gada jūnijā visi dati par iepriekšējā gadā dzīvi dzimušajiem tiek apkopoti un publicēti jau pēc faktiskā dzimšanas mēneša. Sākot ar 2000. gadu dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.

Mirušo skaits

Īstermiņa datubāzē pēdējā atskaites gadā tiek publicēti dati par reģistrēto mirušo skaitu attiecīgajā mēnesī. Tas nozīmē, ka mirušo skaitā ir iekļauta daļa iepriekšējā mēnesī mirušo un netiek iekļauti visi konkrētajā mēnesī mirušie, jo, atbilstoši Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumam miršanas faktu reģistrē 6 darba dienu laikā. Nākamā gada jūnijā visi dati par iepriekšējā gadā mirušajiem tiek apkopoti un publicēti jau pēc faktiskā miršanas mēneša.