Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, vecuma grupām un valstiskās piederības gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 07.06.2019