Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc dzimuma, vecuma grupām un valstiskās piederības gada sākumā

IRG120
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 28.05.2020