Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības un tautības gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG110
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 07.06.2019