Statistikas tabula

Pastāvīgo iedzīvotāju valstiskā piederība gada sākumā

IRG109
Dati atjaunoti