Statistikas tabula

Pastāvīgie iedzīvotāji pēc tautības gada sākumā

IRG069
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 28.05.2020