Statistikas tabula

Pastāvīgie iedzīvotāji pēc tautības gada sākumā

IRG069
Dati atjaunoti