Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 07.06.2019
Par 2020. gadu 05.06.2020