Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

IRG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gadu 05.06.2020