Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits pēc dzimšanas valsts statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

IRG060
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti