Statistikas tabula

Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā

IRG049
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 06.07.2019