Statistikas tabula

Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā

IRG049
Dati atjaunoti