Statistikas tabula

Atsevišķu tautību iedzīvotāju skaits, tā izmaiņas un dabiskās kustības galvenie rādītāji

Tabulas kods datubāzē
IRG070
Dati atjaunoti