Statistikas tabula

Pastāvīgie iedzīvotāji pēc tautības gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG069
Dati atjaunoti