Statistikas tabula

Vidējais vecums un iedzīvotāju skaits pēc vecuma un dzimuma statistiskajos reģionos un republikas pilsētās gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti