Statistikas tabula

Demogrāfiskās slodzes līmenis statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Demogrāfiskā slodze

Demogrāfiskā slodze ir darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaita attiecība vidēji uz 1 000 personu darbspējas vecumā.