Statistikas tabula

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas, darbspējas un virs darbspējas vecuma grupās statistiskajos reģionos, republikas pilsētās, 21 attīstības centrā un novados gada sākumā

Tabulas kods datubāzē
IRG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gadu
Dati atjaunoti
Darbspējas vecums [iedzīvotāju skaits]

Iedzīvotāju skaita novērtēšanā darbspējas vecums tiek noteikts atbilstoši attiecīgo gadu likumdošanā noteiktajam darbspējas un pensijas vecumam.

Attīstības centri

Valsts nozīmes nacionālie un reģionālie attīstības centri ir noteikti Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam (Latvija 2030) un šo centru kategorijā ietilpst 21 pilsēta – Aizkraukle, Alūksne, Balvi, Bauska, Cēsis, Dobele, Gulbene, Krāslava, Kuldīga, Limbaži, Līvāni, Ludza, Madona, Ogre, Preiļi, Saldus, Sigulda, Smiltene, Talsi, Tukums un Valka.