Publikācija

Latvija citu valstu saimē. 1937

Izdevumā publicēti šādi rādītāji:

 1. Latvijas politiskais stāvoklis citu valstu interešu krustceļos
 2. Latvija starp Eiropas valstīm
  1. Platība
  2. ledzīvotāji
  3. iedzīvotāju dabīgais pieaugums
  4. Dzimums
  5. Vecums
  6. Nacionālais sastāvs
  7. Strādājošo cilvēku daudzums
  8. Nodarbošanās
  9. Tautas izglītība
  10.  Galveno laukaugu raža 
  11. Mājlopu skaits
  12. Piensaimniecība
  13. Jūras tirdzniecības flote
  14. Meži
  15. Dzelzceļi
  16. Pasts
  17. Telegrāfs
  18. Telefons
  19. Automobiļi
Publicēšanas datums
Lappušu skaits
80
Periodiskums
Nav
Formāts
Cits
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
-
Ieteikt