Publikācija

Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijā, 2012

2012. gads ir pasludināts par Eiropas gadu aktīvai novecošanai. Statistisko datu krājums aptver informāciju par Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, apkopojot datus par iedzīvotājiem vecumā 65 gadi un vairāk. Dati sniedz šīs iedzīvotāju daļas demogrāfisko raksturojumu, informāciju par viņu ekonomisko aktivitāti, ienākumiem un patēriņu, mājokļa apstākļiem, veselības stāvokli, sociālo nodrošinātību u. c. Krājumā iekļauts īss analītiskais apkopojums, tabulas un grafiskie attēli. Atsevišķi rādītāji sniegti salīdzinājumā ar citām valstīm.

Publikācijā ietverta informācija par Latvijas pensionāriem – iedzīvotājiem, kas ir vecuma, invaliditātes, apgādnieka, izdienas u.c pensiju saņēmēji.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
87
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A5
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2012/15
Ieteikt