Publikācija

Sievietes un vīrieši Latvijā, 2013

Statistisko datu krājumā ievietota statistiskā informācija par sieviešu un vīriešu skaitu, to sadalījumu pēc vecuma un tautības, par laulībām, šķiršanos, ģimenes sastāvu, dzimstību, mirstību, saslimstību, nodarbinātību, bezdarbu, darba samaksu, izglītību, informācijas tehnoloģiju izmantošanu, likumpārkāpumiem, pārstāvību likumdošanas un izpildvaras institūcijās 2012. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
77
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A5
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2013/14
Ieteikt