Publikācija

Sievietes un vīrieši Latvijā, 2016

Statistisko datu krājums apkopo statistisko informāciju par sieviešu un vīriešu skaitu, to sadalījumu pēc vecuma un tautības, par laulībām, šķiršanos, dzimstību, mirstību, saslimstību, nodarbinātību, bezdarbu, darba samaksu, ieņēmumiem, nabadzības riska indeksu, sociālo nodrošinājumu, izglītību, tūrismu, informācijas tehnoloģiju lietošanu, likumpārkāpumiem, pārstāvību likumdošanas un izpildvaras institūcijās 2015. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
104
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A5
Valoda
Latviešu, Angļu
Kataloga numurs
2016/13
Ieteikt