Publikācija

Vecāka gadagājuma iedzīvotāji Latvijā, 2017

Statistisko datu krājums aptver informāciju par Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, apkopojot datus par iedzīvotājiem vecumā 65 gadi un vairāk. Dati sniedz šīs iedzīvotāju daļas demogrāfisko raksturojumu, informāciju par viņu ekonomisko aktivitāti, ienākumiem un patēriņu, mājokļa apstākļiem, veselības stāvokli, sociālo nodrošinātību u. c. Krājumā iekļauts īss analītiskais apkopojums, tabulas un grafiskie attēli. Atsevišķi rādītāji sniegti salīdzinājumā ar citām valstīm.

Publikācijā ietverta informācija par Latvijas pensionāriem – iedzīvotājiem, kas ir vecuma, invaliditātes, apgādnieka, izdienas u.c pensiju saņēmēji

Publicēšanas datums
Lappušu skaits
101
Periodiskums
Ikgadējs
Formāts
A5
Valoda
Latviešu
Kataloga numurs
2017/13
Ieteikt