Preses relīze

Starptautisko jaunatnes dienu Latvijā atzīmē 308 tūkstoši jaunieši

12. augustā starptautisko jaunatnes dienu Latvijā atzīmē 308 435 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem1 jeb 15% no 2,024 miljoniem Latvijas iedzīvotāju, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. No tiem latviešu jaunieši ir 71% jeb 217 474. Visjauneklīgākā Latvijas pilsēta ir Valmiera ar 16% jauniešu, seko Jēkabpils ar 15,16%, Jelgava ar 15,3% un Liepāja ar 15,1% jauniešu no kopējā pilsētas iedzīvotāju skaita. Rīgā ir 13,2% jeb 85 092 jaunieši.

Skolas laiku, sākot no 13 gadiem, raksturo šādi Latvijas jauniešu dati. Pagājušajā mācību gadā mācības 7. klasē uzsāka 17 644 skolēnu, pamatskolu pabeidza 17 775 skolēnu. No tiem 61% turpināja mācīties vidusskolā, 34% profesionālās izglītības iestādēs, 5% neturpina izglītību.

Pēc vidējās izglītības iegūšanas 63% vidusskolu absolventu turpina mācības augstskolās, 6% turpina mācības arodskolās. Piemēram, 2012./2013.mācību gadā profesionālās izglītības iestādēs tika uzņemti 10 360 jaunieši, bet mācības pabeidza 8 684 absolventi. 31% mācības neturpina.

Visbiežāk mācību iestādēs jaunieši izvēlas apgūt angļu, krievu vai vācu valodu. 2011./2012. mācību gadā 83,2% no Latvijas skolēniem apguva angļu valodu, 34,5% krievu valodu, bet vācu valodu mācījās 11,8% no Latvijas 218 442 skolēniem.

16 – 17 gadu vecumā jaunieši iesaistās brīvprātīgajā darbā, NVO, jauniešu domēs u.c. aktivitātēs. Vairāk nekā puse jeb 53% no 16 līdz 19 gadus veciem jauniešiem veikuši brīvprātīgo darbu vismaz vienu reizi pēdējā gada laikā. 2012. gadā 98% Latvijas jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem regulāri (vismaz reizi nedēļā) izmantoja internetu, un tikai 1,6% no jauniešiem regulāri ikdienā neizmanto datoru.

2012./2013. akadēmiskā gada sākumā Latvijas augstskolās bija uzņemti 94 474 studentu. Vispopulārākās studiju programmas bija: sociālās zinātnes, komerczinības un tieslietas (40%), inženierzinātnes, būvniecība (15,9%), veselības aprūpe (11,8%), humanitārās zinātnes, māksla (8,6%) un dabaszinātnes, matemātika un IT (8,2% studentu). Pedagoģiju studē 6%, lauksaimniecību vien nepilni 2% jauniešu. 89% studentu saņēma augstskolas diplomu, 11% studijas pārtrauca.

1883 studentu (2%) devušies apmaiņas studiju programmās uz 44 ārvalstu augstskolām, katrs astotais no tiem uz Vāciju. Interesanti, ka 2011.gadā Latvijā bija otrs lielākais studentu – sieviešu īpatsvars (61,1%), salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, kur šis vidējais rādītājs ir 55,2%. Pirmajā vietā bija Islande ar 62,2%, trešajā Slovēnija ar 60,6% studentu – sieviešu.

Jaunieši aktīvi iesaistās darba tirgū. 20 - 24 gadu vecuma grupā ekonomiski aktīvi ir 63% jauniešu, no tiem 26% meklē darbu. 2012. gadā 2,7 tūkstoši no pašnodarbinātajiem bija vecumā no 15 līdz 24 gadiem, un tas ir 2,7% no visiem pašnodarbinātajiem. Lielākā daļa no pašnodarbinātajiem jauniešiem (30%) strādāja Rīgā. Saskaņā ar 2011. gada tautas skaitīšanas rezultātiem 830 jaunieši (15 līdz 24 gadi) ir darba devēji, ar savu uzņēmējdarbību galvenokārt nodarbojās vīrieši (70,2%).

Jaunieši dibina ģimenes un kļūst par vecākiem. 2012.gadā bija precējušies 4,4% jeb 10 835 jauniešu no visiem Latvijas jauniešiem 15 līdz 24 gadu vecumā. Līdz 18 gadu vecumam ar vecāku atļauju bija precējušies 49 jauni vīrieši un sievietes.

2012. gadā 20 līdz 24 gadu vecuma grupā māmiņām piedzima 3 908 bērniņi, un tas ir katrs piektais jeb 19% no visiem 2012. gadā dzimušajiem mazuļiem. Latvijā salīdzinājumā ar citām ES valstīm ir salīdzinoši liels jauno māmiņu īpatsvars vecumā līdz 19 gadiem ieskaitot. 2012. gadā piedzima 783 bērni māmiņām vecumā līdz 19 gadiem, kas ir 3,9% no kopējā dzimušo skaita. Citās ES valstīs šis rādītājs ir robežās 1% - 2%. Lielāks jauno māmiņu īpatsvars nekā Latvijā ir Bulgārijā, Rumānijā. Tomēr šis jauno māmiņu vecumā līdz 19 gadiem īpatsvars pakāpeniski samazinās – piemēram, 1993. gadā 13,5% bērnu piedzima māmiņām līdz 19 gadiem (tas ir pēdējos gados lielākais īpatsvars), 1995.gadā – 11,2%; bet 2000.gadā – 7,9%.

 

Sanda Rieksta
CSP sabiedrisko attiecību speciāliste
67366621; 27880666
sanda.rieksta@csb.gov.lv
www.csb.gov.lv 
Twitter: @CSP_Latvija

 

1 Saskaņā ar jaunatnes likumu Latvijā jaunieši ir personas vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi