Galvenie rādītāji

Valodu zināšanas un valodu lietojums

Latvijas iedzīvotāju dzimtā valoda

2017. gadā 60,8 % Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju dzimtā valoda bija latviešu.

Latvijas iedzīvotāju dzimtā valoda
(procentos no iedzīvotāju skaita)

 

2017. gadā

Ārējās migrācijas aptaujas dati

Latviešu valoda

60,8

Krievu valoda

36,0

Cita valoda

3,2

 

Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ar latviešu valodu kā dzimto valodu ir Vidzemes reģionā (89,2 %), savukārt  Latgales reģionā un Rīgā latviešu valoda kā dzimtā ir mazāk nekā 50 % iedzīvotāju (attiecīgi 41,4 un 43 %).

Latvijas iedzīvotāju svešvalodu zināšanas

50 % Latvijas iedzīvotāju norādījuši, ka prot krievu valodu, vairāk kā 37 % angļu valodu, bet 28,8 % kā svešvalodu norādījuši latviešu valodu.

Latvijas iedzīvotāju svešvalodu prasmes
(procentos no iedzīvotāju skaita)

 

2017. gadā

Ārējās migrācijas aptaujas dati

Latviešu

28,8

Krievu

50,0

Angļu

37,5

Franču

0,9

Vācu

7,9

 

Skatīt tabulu  AMA4. Svešvalodu zināšanas pēc dzimuma, vecuma grupas un statistiskā reģiona 2017. gadā (%)

 

Latvijas iedzīvotāju mājās lietotā valoda

2017. gadā iedzīvotāju īpatsvars, kuru mājās lietotā valoda ir latviešu, bija 61,3 % savukārt ikdienā krieviski runājošo īpatsvars bija 37,7 %.

Latvijas iedzīvotāji pēc tautības un mājās lietotās valodas 2017. gadā
(procentos no attiecīgās tautības iedzīvotāju skaita)

 

Latviešu valoda

Krievu valoda

Pavisam

61,3

37,7

latvieši

91,9

7,5

krievi

8,5

90,7

Visvairāk mājās lietota latviešu valoda 2017. gadā norādīta Vidzemes reģionā – vairāk kā 90 %, kam seko Kurzeme ar 78,4 %. Vislielākais iedzīvotāju īpatsvars, kuru mājās lietotā valoda ir krievu, 2017.gadā bija Latgalē (60,3 %) un Rīgā (56,1 %).