Statistikas tēmas

Iedzīvotājus raksturojošie rādītāji

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Valodu zināšanas un valodu lietojums

Valodu zināšanas un valodu lietojums

2017. gadā 60,8 % Latvijas pastāvīgo iedzīvotāju dzimtā valoda bija latviešu. Lielākais iedzīvotāju īpatsvars ar latviešu valodu kā dzimto valodu ir Vidzemes reģionā (89,2 %).

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes