Statistikas tēmas

Iedzīvotājus raksturojošie rādītāji

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Dzimumu līdztiesības rādītāji

Dzimumu līdztiesības rādītāji

- ekonomiskā aktivitāte, izglītība un apmācība, veselība, sociālā nevienlīdzība, vara un lēmumu pieņemšana

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes