Statistikas tabula

Dzimstības koeficienti (summārais, atražošanās, vispārīgais, vecumkoeficienti)

Tabulas kods datubāzē
IDG130
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019