Statistikas tabula

Mātes vidējais vecums pēc izglītības līmeņa un bērna dzimšanas secības

IDG100
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 05.06.2020