Statistikas tabula

Dzīvi dzimušie pēc dzimuma un mātes vecuma

IDG070
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti