Statistikas tabula

Dzīvi dzimušie laulībā un ārpus laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās

Tabulas kods datubāzē
IDG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 07.06.2019
Par 2019. gadu 05.06.2020