Statistikas tabula

Dzīvi un nedzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma

IDG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 28.05.2019
Par 2019. gadu 28.05.2020