Statistikas tabula

Dzīvi dzimušie pēc dzimuma statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

Tabulas kods datubāzē
IDG030
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Dzimušo skaits

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais dzimušo skaits, kuriem vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs.

Sākot ar 2000. gadu, atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus valsts, tiek ieskaitīti pie Latvijā dzimušajiem.