Statistikas tabula

Dzemdību skaits

Tabulas kods datubāzē
IDG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti