Statistikas tabula

Dzīvi un nedzīvi dzimušo skaits pēc dzimuma

Tabulas kods datubāzē
IDG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Dzimušo skaits

Latvijas Republikā gada laikā reģistrētais dzimušo skaits, kuriem vismaz viens no vecākiem ir Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs.

Sākot ar 2000. gadu, atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus valsts, tiek ieskaitīti pie Latvijā dzimušajiem.

Nedzīvi dzimušais
Auglis, kurš piedzimis nedzīvs pēc pilnām 22 grūtniecības nedēļām.