Preses relīze

Par dzimstības tendencēm 2009. gadā

Kā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati 2009. gadā piedzima par 1429 bērniem vairāk nekā 2000. gadā, bet par 2271 jeb 10,5% mazāk nekā 2008. gadā. Dzimušo skaits 2009. gadā uz 1000 iedzīvotājiem bija 9,6 bērni.

Dzimstības tendences Latvijā

 
 

Gads

Dzimušo skaits

kopā

uz 1000 iedzīvotājiem

uz 1000 sievietēm 15–49 gadu vecumā

2000

20248

8,5

34,20

2001

19664

8,3

33,29

2002

20044

8,6

33,90

2003

21006

9,0

35,46

2004

20334

8,8

34,33

2005

21497

9,3

36,37

2006

22264

9,7

37,82

2007

23273

10,2

39,79

2008

23948

10,6

41,36

2009

21677

9,6

*37,64

*) provizoriskie dati

Starpība starp dzimstību un mirstību 2009. gadā palielinājās, lai gan samazinājās ne tikai dzimušo, bet arī mirušo skaits. Rezultātā dabiskais pieaugums joprojām bija negatīvs un palielinājās no mīnuss 7058 līdz mīnuss 8220.

2009. gadā uz 1000 sievietēm fertilajā (15–49 gadu) vecumā piedzima 38 bērni, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 3 bērniem jeb 9% mazāk.

Kopš 2005. gada dzimstība pieaug sievietēm vecumā no 25 gadiem un samazinās ļoti jaunām sievietēm (vecumā līdz 19 gadiem). 2005. gadā 6,6% no visiem dzīvi dzimušajiem bija sievietēm vecumā līdz 19 gadiem, bet 2009. gadā – 5,2%.

Dzīvi dzimušie pēc mātes vecuma
(procentos)

Gads

Mātes vecums (gadi)

līdz 19

20–24

25–29

30–34

35–39

40+

2005

6,6

27,2

30,8

22,7

10,2

2,5

2006

7,0

26,9

30,6

22,3

10,6

2,7

2007

6,5

26,4

30,9

22,1

11,4

2,7

2008

6,2

25,3

31,5

22,6

11,7

2,8

2009

5,2

23,4

32,3

23,1

12,6

3,3


Jaundzimušā mātes vidējais vecums kopš 2000. gada ir pieaudzis no 27,3 līdz 28,7 gadiem, bet, piedzimstot pirmajam bērnam, – no 24,4 līdz 26 gadiem. Vecums, kad tiek reģistrēta pirmā laulība, kopš 2000. gada gan vīriešiem, gan sievietēm pieaudzis vidēji par 2 gadiem. 

 

Sievietes vidējais vecums, stājoties pirmajā laulībā, un mātes vidējais vecums,
piedzimstot pirmajam bērnam
(2000.– 2009. gadā Latvijā) 
 

 

2009. gadā 49,5% no dzimušajiem bija pirmie bērni ģimenē (2008. gadā – 51,3%), 34,1% – otrie bērni (2008. gadā – 33,3%).

Astoņdesmitajos gados vairāk nekā 80% bērnu dzima laulībā. Vēlākajos gados laulībā dzimušo bērnu īpatsvars ir būtiski samazinājies – no 83% 1990. gadā līdz 56,5% 2009. gadā.

Dzimstības samazināšanās turpinās arī 2010. gadā. Šā gada pirmajos divos mēnešos ir reģistrēts par 500 bērniem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

 

Sagatavojusi Iedzīvotāju statistikas daļa
Melita Dimza
Tālr. 67366901

Publicēšanas datums
Ieteikt

Statistikas tēmas, kas ir saistītas ar šo preses relīzi