Galvenie rādītāji

Dzimušo skaits

2019. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,92 miljoni iedzīvotāju. Rīgā bija 633 tūkstoši iedzīvotāju.

Sākot ar 2000. gadu dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.

Dzīvi dzimušo skaits pa mēnešiem

{ "query": [{ "code": "Rādītājs", "selection": { "filter": "item", "values": ["LBIRTH"] } }, { "code": "Dzimums", "selection": { "filter": "item", "values": ["T"] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/iedzskaits/isterm/IE040m.pxfalsestockchartLBIRTHDzimušiesplinefalsefalsetrue IE040mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__isterm/IE040m.pxlv

Demogrāfijas statistikā vēl aprēķina dzimušo skaitu laulībā un ārpus laulības: statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, kā arī dzimšanas secību (pirmais, otrais utt bērns) dzimušo skaitu pēc tautības, mātes un tēva vecuma, valstiskās piederības. 

Skatīt tabulas datubāzē

Dzimstība

Atpakaļ uz tēmu