Galvenie rādītāji

Dzimušo skaits

2018. gadā piedzima 19,3 tūkstoši bērnu, un, salīdzinot ar 2017. gadu, tas ir par 1,5 tūkstošiem mazāk.

Nelielais dzimstības pieaugums, kas iezīmējās pēdējos gados, saistīts arī ar sieviešu skaita palielināšanos dzimstībai labvēlīgā vecumā. Tās ir sievietes, kuras dzimušas astoņdesmito gadu vidū un beigās, kad dzimstība bija visaugstākā. 2019. gada sākumā 31,3 % no sievietēm fertilajā (15–49 gadi) vecumā bija 25–34 gadus vecas (2011. gada sākumā – 28,0 %). 2018. gadā augstākie dzimstības rādītāji bija sievietēm 25–34 gadu vecumā – 63,6 % bērnu piedzima sievietēm šajā vecuma grupā.

Sākot ar 2000. gadu dzimušo skaitā ieskaitīti arī bērni, kuri dzimuši ārpus Latvijas, mātei (Latvijas pastāvīgajai iedzīvotājai) īslaicīgi atrodoties ārpus Latvijas. Atbilstoši Eiropas Savienības Statistikas biroja (Eurostat) metodoloģijai, šie bērni jāskaita pie Latvijas dzimušajiem.

Dzīvi dzimušo skaits pa mēnešiem

{ "query": [{ "code": "Rādītājs", "selection": { "filter": "item", "values": ["LBIRTH"] } }, { "code": "Dzimums", "selection": { "filter": "item", "values": ["T"] } } ], "response": { "format": "json" } }https://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/iedzskaits/isterm/IE040m.pxfalsestockchartLBIRTHDzimušiesplinefalsefalsetrue IE040mhttp://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzskaits__isterm/IE040m.pxlv

Demogrāfijas statistikā vēl aprēķina dzimušo skaitu laulībā un ārpus laulības: statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados, kā arī dzimšanas secību (pirmais, otrais utt bērns) dzimušo skaitu pēc tautības, mātes un tēva vecuma, valstiskās piederības. 

Skatīt tabulas datubāzē

Dzimstība

Atpakaļ uz tēmu