Galvenie rādītāji

Dzimstības koeficienti

2018. gadā dzimstības vispārīgais koeficients (dzimušo skaits uz 1 000 iedzīvotāju) bija 10,0.

Dzimstības vispārīgais koeficients (dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem)

{ "query": [ { "code": "Dzimstības koeficienti", "selection": { "filter": "item", "values": [ "GBIRTHRT" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/dzimst/IDG130.pxfalseanyGBIRTHRTDzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiemlinefalsefalsefalsefalse IDG130http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__dzimst/IDG130.pxlv

2017. gadā 20 ES valstīs dzimstības vispārīgais koeficients bija zemāks nekā Latvijā. Augstākie dzimstības rādītāji bija Īrijā (12,9 dzimušie uz 1 000 iedzīvotāju), Zviedrijā un Francijā (11,5), Apvienotajā Karalistē (11,4), zemākais – Itālijā (7,6).

Paaudžu maiņu raksturojošs rādītājs ir summārais dzimstības koeficients. 2018. gadā Latvijā tas bija 1,61 (2017. gadā – 1,70), kas joprojām ir tālu no vēlamā bērnu skaita paaudžu nomaiņai: 2,1–2,2. Lai paaudzes nomainītos normāli, dzimstībai jāpieaug daudz straujāk. Pēdējo reizi summārā dzimstības koeficienta vērtība 2,2 Latvijā bija 1986.–1987. gadā, kad piedzima 42 tūkstoši bērnu gadā, kas bija lielākais dzimušo skaits kopš 1946. gada.

Summārais dzimstības koeficients

{ "query": [ { "code": "Dzimstības koeficienti", "selection": { "filter": "item", "values": [ "TOTFERRT" ] } } ], "response": { "format": "json" } } js-basichttps://data1.csb.gov.lv/api/v1/lv/iedz/dzimst/IDG130.pxfalseanyTOTFERRTSummārais dzimstības koeficientscolumnfalsefalsefalsefalse IDG130http://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__dzimst/IDG130.pxlv

Arī ES (Eiropas Savienība) kopumā 2016. gadā summārais dzimstības koeficients bija 1,60 (šis rādītājs bija robežās no 1,34 bērniem Spānijā un Itālijā līdz 1,92 – Francijā).

 

Demogrāfijas statistikā vēl aprēķina atražošanās bruto un neto koeficientus un dzimstības vecumkoeficientus. 

Dzimstības vispārīgais koeficients tiek aprēķināts arī pa statistikas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

 

Skatīt tabulas datubāzē

Dzimstība

Atpakaļ uz tēmu