Statistikas tēmas

Dzimstība

Galvenie rādītāji

Īss apraksts, kas raksturo situāciju un attīstības tendences šajā tēmā.

Dzimušo skaits

Dzimušo skaits

- Latvijā kopā kopš 1920. gada pa mēnešiem un gadiem

Dzimstības koeficienti

Dzimstības koeficienti

- vispārīgais (dzimušo skaits uz 1 000 iedzīvotāju) un summārais

Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot

Mātes vidējais vecums bērnam piedzimstot

- vidēji, pirmajam bērnam piedzimstot un otrajam bērnam piedzimstot

Statistikas tabulas

Publikācijas un preses relīzes