Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Vispārējās valdības sektors
Saskaņā ar Eiropas kontu sistēmu (EKS 2010) vispārējās valdības sektors ietver valsts un pašvaldību budžeta iestādes, sociālās apdrošināšanas fondu, valsts un pašvaldību kontrolētas un finansētas kapitālsabiedrības, ko atlasa atbilstoši EKS 2010 valdības sektora veidošanas kritērijiem.