Statistikas tabula

Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VF030c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gada 4. ceturksni
Dati atjaunoti
Nākamais atjauninājums