Statistikas tabula

Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

VFG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti