Statistikas tabula

Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG050
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.04.2019
Par 2018. gadu 18.10.2019