Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

VFG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti