Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG040
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Dati atjaunoti