Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

VFG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2019. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2019. gadu 20.10.2020