Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VFG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2017. gadu
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.04.2019
Par 2018. gadu 18.10.2019