Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

VFG020
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti