Statistikas tabula

Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro)

VFG010
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gadu
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2018. gadu 18.10.2019
Par 2019. gadu 20.04.2020