Statistikas tabula

Vispārējās valdības kopējais bruto parāds ceturkšņa beigās (milj. euro) sadalījumā pa finanšu instrumentu, investoru un valūtas veidiem

VF040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 3. ceturksni
Dati atjaunoti