Statistikas tabula

Vispārējās valdības kopējais bruto parāds ceturkšņa beigās (milj. euro) sadalījumā pa finanšu instrumentu, investoru un valūtas veidiem

VF040c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2020. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti
Datu publicēšanas kalendārs
Par kādu periodu Plānotais publicēšanas datums Piezīmes
Par 2020. gada 3. ceturksni 08.01.2021