Statistikas tabula

Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro)

Tabulas kods datubāzē
VF020c
Pēdējais pieejamais periods
Par 2018. gada 2. ceturksni
Dati atjaunoti